در ماهنامه پيام زن؛ عوامل تحكيم خانواده در آموزه‌هاي ديني بررسي شد خانواده ركن اساسي جامعه ي انساني است و شرط پويايي و استواري آن، وجود روابط صحيح و پاي دار ميان همسران است
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل دفتر تبليغات اسلامي، ماهنامه پيام زن در شماره جديد خود در مطلبي تحت عنوان عوامل تحكيم خانواده در آموزه هاي ديني به قلم اسماعيل اخلاقي آورده است: خانواده ركن اساسي جامعه ي انساني است و شرط پويايي و استواري آن، وجود روابط صحيح و پاي دار ميان همسران است.
در ادامه اين مطلب آمده است: آگاهي يافتن به اين گونه روابط، نيازمند آشنايي هر يك از اعضا با وظايف و حقوق خويش است و قرآن كريم و روايات معصومين(ع) به عنوان عالي ترين راه نمايي حيات بشر، بهترين هدايت گر در اين مسير است.
همچنين در اين مقاله با رجوع به ره نمودهاي حكيمانه ي اين كتاب عظيم و روايات معصومان(ع)، راه هاي عوامل تحكيم خانواده را مورد بررسي قرار گرفته و عوامل مؤثر در تحكيم خانواده به دو دسته عوامل برون خانواده و عوامل درون خانواده تقسيم مي شود.
 اين مطلب اضافه مي كند: قرآن كريم و روايات معصومين(ع) به عنوان عالي ترين راه نمايي حيات بشر است كه نقش مهم در تحكيم خانواده داردو اين عوامل تحكيم خانواده را مي توان به سه دسته عوامل دروني تحكيم خانواده كه از آيات قرآن كريم و روايات معصومين(ع) به خوبي استنباط مي شود، عوامل بيروني تحكيم خانواده مثل فرهنگ محيط اجتماعي، اقتصادي جامعه و ارتباط با خانواده هاي پيشين كه از عوامل مهم تحكيم خانواده به حساب مي آيد و اصول تحكيم خانواده تقسيم مي شود.
گفتني است شماره 234 پيام زن ويژه شهريور 90 به صاحب امتيازي دفتر تبليغات اسلامي، مديرمسوولي احمدزادهوش، سردبيري حسن سيدي در 100 صفحه و به قيمت750 تومان منتشر گرديده است.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني اينترنتي
www.payamezan.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 7738742-0251 تماس حاصل كنند.
 
امتیاز دهی
 
 

 

www.samta.ir

Guest (PortalGuest)

سمتا
Powered By Sigma ITID.